Route:  
  1. Home
  2. Trainingen

Rol en taken toercaptain


Tijdens de toertrainingen wordt de groep aangevoerd door de toercaptain. De taak van de toercaptain is te waken over het goede verloop van een fietstocht, zonder dat alle verantwoordelijkheid bij de toercaptain ligt.
•    De toercaptain heeft de leiding tijdens de toertochten. Er zal naar zijn/haar instructie geluisterd dienen te worden voor de goede gang van zaken en voor eigen en andermans veiligheid.
•    De toercaptain zorgt ervoor dat alle deelnemers fietsen conform de gedragsregels en hij spreekt zo nodig de deelnemer(s) hier op aan.
•    Let op de snelheid en begin rustig (zeker in het begin van het seizoen).
•    De toercaptain bepaalt de route en heeft de route bedacht die gereden gaat worden. Voor en tijdens de rit is er geen ruimte voor discussie over de route, met name om de veiligheid van de deelnemers te waarborgen.
•    Als iemand meerdere weken het tempo niet aankan, wordt betreffende persoon hierop door de toercaptain aangesproken en geadviseerd naar een langzamere groep over te stappen. Andersom: Als iemand meerdere weken het te hard fietst voor de groep, wordt betreffende persoon hierop door de toercaptain aangesproken en geadviseerd naar een snellere groep over te stappen.

•    De toercaptain zorgt ervoor dat alle deelnemers fietsen conform de gedragsregels en hij spreekt zo nodig de deelnemer(s) hier op aan.
•    Als de groep groter dan 14 fietsers is, kan hij besluiten de groep te splitsen
•    De toercaptain zorgt voor coördinatie bij pech of voorvallen en staat in voor het verwittigen van de hulpdiensten bij ongeval. Melding maken (achteraf) bij de voorzitter of het secretariaat.
•    De toercaptain houdt na een ongeval contact (namens het bestuur) met de slachtoffers. 
•    De toercaptain bewaakt de snelheid en zorgt ervoor dat die in overeenstemming is met de afspraken
•    heeft een dynamische plek in het peloton; fietst meestentijds voorin het peloton (hoeft niet op kop) en laat zich af en toe afzakken om de sfeer te peilen en of alles naar wens verloopt.
•    Nieuwe deelnemers worden door de toercaptain opgevangen en aan de groep voorgesteld.