Route:  
 1. Home
 2. Over WVEde
 3. Fietsregels

Helmplicht


Het is voor iedereen die in WVEde verband deelneemt aan fietsevenementen, zoals trainingen, tochten en wedstrijden, verplicht een helm te dragen.

Iedereen die bij dergelijke activiteiten betrokken is, met name trainers en toercaptains, wordt geacht daar op te letten.

Daarom geldt de opdracht aan iedere leider/organisator binnen onze vereniging: Geen helm op betekent: niet mee!

Clubkleding


Het is voor iedereen die in WVEde verband deelneemt aan fietsevenementen, zoals trainingen, tochten en wedstrijden, verplicht de WV Ede clubkleding te dragen

Iedereen die bij dergelijke activiteiten betrokken is, met name trainers en toercaptains, wordt geacht daar op te letten.

Daarom geldt de opdracht aan iedere leider/organisator binnen onze vereniging: Geen clubkleding aan betekent: niet mee! behalve voor nieuwe leden die nog geen clubkleren hebben. Nieuwe leden kunnen informeren bij kleding@wvede.nl of er een shirt/broek op voorraad is. Zo niet dan kan dat besteld worden bij volgende bestelronde elke 1e van het nieuwe kwartaal.

Regels


Het rijden in groepen vraagt van de deelnemers de nodige vaardigheid en discipline., We hebben als vereniging een reglement opgesteld en verwachten van alle leden [toer, wedstrijd, jeugd, MTB en gravel] dat ze zich hieraan houden, om ongelukken te voorkomen en elkaar en andere weggebruikers niet in gevaar te brengen. Verder tonen we tijdens onze tochten respect voor andere weggebruikers en houden we ons aan de verkeersregels. Het reglement kunt u vinden onder “Gedragsregels", iets verder naar onderen.

Gedragsregels

 • Alles wat je doet doe je met de hele groep, samen uit samen thuis.
 • Hou je aan de snelheid die in de groep is afgesproken, omdat je een groep meestal kiest vanwege de afgesproken snelheid. Dus iedereen houdt zich aan de afgesproken snelheid. De TC's kunnen je daar bij overtreding op aanspreken.
 • Gaat het in je groep te hard of te langzaam kies dan in het vervolg voor een andere groep. 
 • Geef tijdig verandering van richting aan.
 • Neem de verkeersregels in acht.
 • Waarschuw tijdig voor paaltjes of andere obstakels.
 • Na een bocht en/of lastige situatie, houden de voorste fietsers het tempo rustig totdat de groep weer aaneengesloten is.
 • Na rotondes of onoverzichtelijke punten controleert de tc of de achterste renner is aangesloten, dit geldt ook bij vertrek na koffiestop en bij stoplichten.
 • Wil je omkijken leg dan 1 hand op de schouder van je buurvrouw / -man.
 • Liever bellen dan roepen (allen de voorste twee renners bellen).
 • Houd altijd rekening met andere weggebruikers.
 • We fietsen in clubtenue (clubshirt of clubjack en clubbroek advies).
 • Naar de toercaptain wordt onvoorwaardelijk  geluisterd zonder morren
 • Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en die van zijn medefietsers 
 • Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is.
 • Nieuwe deelnemers aan een groep worden opgevangen en begeleid.
 • Als iemand het tempo niet aankan wordt er gewacht en het tempo aangepast.
 • Per groep kan er regelmatig worden doorgedraaid (wordt per groep aangegeven).
 • Bij het eindpunt van de route (Tank, Amadeus, Clubhuis etc.) wachten we tot laatste man/vrouw binnen is.
 •  

Veiligheidsregels

 • Veiligheid staat altijd voorop.
 • Waarschuw elkaar luid en duidelijk bij obstakels of gevaarlijke punten: we zijn verantwoordelijk voor elkaars veiligheid. (zie tekens en signalen)
 • We houden ons altijd aan de verkeersregels.
 • Een helm is verplicht.
 • Niet met je voorwiel naast een achterwiel komen, houdt veilige afstand, zit niet te dicht op elkaar.
 • Blijf achter de voorrijders fietsen.
 • Steek de weg over via de officiële weg, niet even tussendoor (je neemt een ander mee met alle gevolgen van dien).
 • Rood verkeerslicht is stoppen, degenen die al wel overgestoken zijn wachten wel.
 • Nooit plotseling op je trappers gaan staan of zijdelings uitwijken.
 • Niet plotseling remmen (bv bij gemiste afslag), liever de berm in sturen als dat kan.
 • Geen (grote) waaiers vormen bij zijwind, vraag om minder snelheid.
 • Een kruising wordt als groep overgestoken, kijk zelf ook.
 • Er wordt niet met losse handen gefietst
 • Er wordt niet mobiel gebeld tijdens het fietsen
 • Het is voor iedereen die in WVEde verband deelneemt aan fietsevenementen, zoals trainingen, tochten en wedstrijden, verplicht een helm te dragen.
 • Iedereen die bij dergelijke activiteiten betrokken is, met name trainers en toercaptains, wordt geacht daar op te letten.
 • Daarom geldt de opdracht aan iedere leider/organisator binnen onze vereniging: Geen helm op betekent: niet mee!

Signalen


Tijdens de ritten worden de volgende signalen gegeven, geef waarschuwingen direct en duidelijk door naar achter of voor:

 • Bijtijds de juiste weg aangeven bij kruising / splitsing
  • LINKSAF___ RECHTSAF___ RECHTDOOR ( bij links en rechtsarm extra hoog uitsteken). 
 • Bij voorkeur kruispunt oversteken als de hele groep dat in één keer kan
  • STOP___ VRIJ
 • Kop- en staartrijders altijd waarschuwen voor naderend gevaar
  • (AUTO) TEGEN  = tegemoet komende auto('s) fietser(s) of voetganger(s).
  • (AUTO) VOOR  = (geparkeerde) auto('s), fietser(s) of voetganger(s) die wij inhalen.
  • (AUTO) ACHTER = inhalende auto('s) of fietser(s).
  • ZIJWEG  = let op mogelijke dwarsverkeer.
  • PAALTJES  op fietspad.
  • ACHTER ELKAAR/RITSEN = achter elkaar  fietsen (smal fietspad, tegemoet komend verkeer, etc.).
 • DOORDRAAIEN = doorschuiven aan de kop.
 • LEK = rustig uitrijden naar een veilige plek (bij lekke band of pech).
 • Hand omhoog (voorste man) = Vaart minderen.
 • Met de hand laag naast je zwaaien = Let op! Obstakel aan die kant.