Route:  
 1. Home

Helmplicht


Het is voor iedereen die in WVEde verband deelneemt aan fietsevenementen, zoals trainingen tochten en wedstrijden, verplicht is om daarbij een helm te dragen.

Iedereen die bij dergelijke activiteiten betrokken is, met name trainers en toercaptains, wordt geacht daar op te letten. Wij willen niet in een situatie komen zoals de club en trainer die onlangs aansprakelijk zijn gesteld voor opgelopen zwaar letsel ten gevolge van het gedogen van een deelnemer zonder helm.

Ook de verzekeringstechnische kant van de zaak is zoals je ziet belangrijk. Mocht er toch iets gebeuren waarbij het niet dragen van een helm als (mede-)oorzaak kan worden aangetoond, kan zelfls de vereniging aansprakelijk worden gesteld!

Daarom geldt de opdracht aan iedere leider/organisator binnen onze vereniging: Geen helm op betekent: niet mee!

Sportscholen en -verenigingen lopen kans op schadeclaims als leerlingen tijdens de les een ongeluk krijgen. Als de vereniging niet kan aantonen dat ze de leerlingen goed hebben voorgelicht over de risico's zonder beschermende maatregelen, kunnen ze verantwoordelijk worden gesteld voor de schade.

Regels


Reglement
Het rijden in groepen vraagt van de deelnemers de nodige vaardigheid en discipline., We hebben als vereniging een reglement opgesteld en verwachten van onze toerleden dat ze zich hieraan houden, om ongelukken te voorkomen en elkaar en andere weggebruikers niet in gevaar te brengen. Verder tonen we tijdens onze tochten respect voor andere weggebruikers en houden we ons aan de verkeersregels. Het reglement kunt u vinden onder “Gedragsregels", iets verder naar onderen.

Gedragsregels

 • Alles wat je doet doe je met de hele groep, samen uit samen thuis.
 • Iedereen houdt zich aan de afgesproken snelheid, let hierop.
 • Geef tijdig verandering van richting aan.
 • Neem de verkeersregels in acht.
 • Waarschuw tijdig voor paaltjes of andere obstakels.
 • Na een bocht en/of lastige situatie, houden de voorste fietsers het tempo rustig totdat de groep weer aaneengesloten is.
 • Wil je omkijken leg dan 1 hand op de schouder van je buurvrouw / -man.
 • Liever bellen dan roepen (allen de voorste twee renners bellen).
 • Houdt altijd rekening met andere weggebruikers.
 • Kom telkens in clubtenue (clubshirt of clubjack en clubbroek).
 • Naar de toercaptain wordt onvoorwaardelijk  geluisterd zonder morren
 • Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en die van zijn medefietsers 
 • Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is.
 • Nieuwe deelnemers aan een groep worden opgevangen en begeleid.
 • Als iemand het tempo niet aankan wordt er gewacht en het tempo aangepast.
 • Per groep kan er regelmatig worden doorgedraaid (wordt per groep aangegeven).
 • Bij het eindpunt van de route (Tank, Amadeus, Clubhuis etc.) wachten we tot laatste man/vrouw binnen is.

Veiligheidsregels

 • Veiligheid staat altijd voorop.
 • Waarschuw elkaar luid en duidelijk bij obstakels of gevaarlijke punten: we zijn verantwoordelijk voor elkaars veiligheid. (zie tekens en signalen)
 • We houden ons altijd aan de verkeersregels.
 • Een helm is verplicht.
 • Niet met je voorwiel naast een achterwiel komen, houdt veilige afstand, zit niet te dicht op elkaar.
 • Blijf achter de voorrijders fietsen.
 • Steek de weg over via de officiële weg, niet even tussendoor (je neemt een ander mee met alle gevolgen van dien).
 • Rood verkeerslicht is stoppen, degenen die al wel overgestoken zijn wachten wel.
 • Nooit plotseling op je trappers gaan staan of zijdelings uitwijken.
 • Niet plotseling remmen (bv bij gemiste afslag), liever de berm in sturen als dat kan.
 • Geen (grote) waaiers vormen bij zijwind, vraag om minder snelheid.
 • Een kruising wordt als groep overgestoken, kijk zelf ook.
 • Er wordt niet met losse handen gefietst

Signalen


Signalen

Tijdens de tourtochten worden de volgende signalen gegeven, geef waarschuwingen direct en duidelijk door naar achter of voor:

 • Bijtijds de juiste weg aangeven bij kruising / splitsing
  • LINKSAF___ RECHTSAF___ RECHTDOOR ( bij links en rechtsarm extra hoog uitsteken). 
 • Bij voorkeur kruispunt oversteken als de hele groep dat in één keer kan
  • STOP___ VRIJ
 • Kop- en staartrijders altijd waarschuwen voor naderend gevaar
  • (AUTO) TEGEN  = tegemoet komende auto('s) fietser(s) of voetganger(s).
  • (AUTO) VOOR  = (geparkeerde) auto('s), fietser(s) of voetganger(s) die wij inhalen.
  • (AUTO) ACHTER = inhalende auto('s) of fietser(s).
  • ZIJWEG  = let op mogelijke dwarsverkeer.
  • PAALTJES  op fietspad.
  • ACHTER ELKAAR/RITSEN = achter elkaar  fietsen (smal fietspad, tegemoet komend verkeer, etc.).
 • DOORDRAAIEN = doorschuiven aan de kop.
 • LEK = rustig uitrijden naar een veilige plek (bij lekke band of pech).
 • Hand omhoog (voorste man) = Vaart minderen.
 • Met de hand laag naast je zwaaien = Let op! Obstakel aan die kant.