Route:  
 1. Home
 2. Trainingen
 3. Jeugdtraining

Jeugd


Jeugd trainingen

Voor de jeugdleden zijn er vier trainingsavonden. Op de maandag en woensdagavond in de zomerperiode is er wielrennen en in de winterperiode is er veldrijden of trainen op de houten wielerbaan. Op dinsdag en donderdagavond zijn er mountainbiketrainingen. Hieronder vind je de verschillende trainingsgroepen. Voor nieuwe jeugd-MTB leden zijn er speciale intruductietrainingen.

Mountainbiken.

Vind je het leuk om op de fiets over heuveltjes, door kuilen en slingerpaadjes te crossen en uitdagende obstakels te overwinnen, dan is mountainbiken iets voor jou! Dat alles kan op het mountainbike parcours bij ons clubhuis maar ook door het maken van uitdagende tochten in het bos of op de hei. Je kunt meedoen als je tussen de 8 en 18 jaar oud bent en een fiets hebt die een beetje op een mountainbike lijkt. Dus één met flink wat versnellingen en dikke banden. Bij de Wieler Vereniging Ede kun je elke week een uur Mountainbiken. Op dinsdag trainen de “helden” (beginners) en op donderdag de “doorzetters” en “freaks”. In de winter en zomervakantie is er een korte rustperiode. Enkele malen per jaar worden er voor de WVEde jeugdleden wedstrijden gehouden.

Heb je zin om een keer mee te trainen om te kijken of het Mountainbiken iets voor je is, dan kan dat. Stuur een e-mail naar jeugdtrainers@wvede.nl om contact op te nemen met één van de trainers. Heb je nog geen mountainbike? Dan kan je tijdens de proeftraining gebruik maken van een leenfiets en helm van de club.

Wielrennen (zomer) / Veldrijden (winter).

Vind jij het ook vet gaaf om net als bekende wielrenners heel hard te fietsen en misschien zelfs een keer aan een wedstrijd mee te doen? Dat kun je leren bij de Wielervereniging Ede. Wielrennen is een sport voor doorzetters die niet snel opgeven. Je werkt samen met je teamgenoten en benut de kansen die zich voordoen. Je leeft vooral gezond. In de winter kun je, als je het leuk vindt, meedoen aan veldrijden. Vanaf het jaar dat je 8 jaar wordt, mag je al meedoen. De Jeugd tot en met 14 jaar traint op maandag en woensdag van 18.30 uur tot 19.30 uur. Enkeel malen per jaar worden er wedstrijden georganiseerd.

Bestuurslid jeugd

Richard van Hoof

jeugd@wvede.nl

Sportco÷rdinator Jeugd

Dinsdagavond Jeugd-MTB training Helden


Trainers

Karl van DamJeugd-MTB groep 1 dinsdagavond trainer(s)
Henk EpskampJeugd-MTB groep 1 dinsdagavond trainer(s)
Richard van HoofJeugd-MTB groep 1 dinsdagavond trainer(s)
Berend OosterhuisJeugd-MTB groep 1 dinsdagavond trainer(s)

Donderdagavond Jeugd-MTB training Doorzetters


Trainers

Hans van DaalenJeugd-MTB groep 1 donderdagavond trainer(s)
Bart KapiteinJeugd-MTB groep 1 donderdagavond trainer(s)
Jan MesmanJeugd-MTB groep 1 donderdagavond trainer(s)

Donderdagavond Jeugd-MTB training Freaks


Trainers

Richard van HoofJeugd-MTB groep 3 donderdagavond trainer(s)
Bart WolkenfeltJeugd-MTB groep 3 donderdagavond trainer(s)

Maandagavond Jeugd-wielren / veldrijtraining


Trainers

Rick WieggersJeugd-Wielren/Veldrijden Maandagavond trainer(s)

Woensdagavond Jeugd-wielren / Veldrijtraining


Trainer(s)

Rick WieggersJeugd-Wielren/Veldrijden Woensdagavon trainer(s)

Regelement


Spelregels voor deelname aan MTB trainingen bij WV Ede:

 • Respect voor anderen is essentieel;
 • Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te gebruiken;
 • Verbaal en fysiek geweld evenals pesten wordt niet getolereerd, je bent als mens een voorbeeld voor anderen;
 • Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen en is aansprakelijk voor door hem/haar aangerichte schade;
 • Een verenigingslid betaalt zijn/haar contributie op tijd;
 • Je spreekt mèt elkaar en niet óver elkaar, openheid en eerlijkheid staan voorop;
 • Kom op tijd op de training. Dit is minimaal 5 minuten voor aanvang;
 • Ga pas het parcours op nadat de trainer heeft aangegeven dat dit kan. Voor die tijd blijf je achter de hekken bij het clubgebouw;
 • Ouders blijven (ook tijdens de training) ook achter de hekken bij het clubgebouw. Alleen in overleg met de trainers mag het parcours tijdens de training betreden worden;
 • Indien je verhinderd bent, meld je dan netjes af (bijvoorbeeld via app);
 • Als de trainer een uitleg geeft, praat er niemand doorheen;
 • Houd je aan de instructies (ook tijdens de warming up);
 • Wees zuinig op onze spullen;
 • De kleedkamers dienen na elk gebruik schoon achtergelaten te worden;
 • Het achterlaten van afval op en rond het parcours is niet toegestaan, daarvoor zijn afvalbakken geplaatst;
 • Tijdens wedstrijden wordt bij voorkeur de club kleding gedragen;
 • Het dragen van een goed passende helm is verplicht;
 • Het dragen van handschoentjes wordt sterk aanbevolen;
 • Het schoeisel dient geschikt te zijn om veilig te kunnen fietsen (bijvoorbeeld geen slippers!);
 • De fiets dient in goede technische (veilige) staat te verkeren. Aandachtspunten zijn onder andere:
  • Remmen dienen goed te werken;
  • Alle onderdelen dienen vast te zitten;
  • Op het uiteinde van het stuur dient aan beide zijden een dop te zitten (dit voorkomt “appelbooreffect” bij een valpartij);
  • Er mogen geen onnodige onderdelen op de fiets zitten die gevaarlijk kunnen zijn (een sterke voorkeur ook de fietsstandaard te verwijderen, die kan uitklappen bij een val en ook anderen verwonden);
  • Fietsen worden regelmatig hierop gecontroleerd, en indien zij niet aan de veiligheidsvoorschriften voldoen mogen ze niet gebruikt worden tijdens trainingen en clubwedstrijden;
  • Bij twijfel of vragen hierover: vraag het even aan één van de trainers;
  • Indien een fiets niet in goede (veilige) technische staat verkeert, kan men vaak niet aan alle oefeningen (goed) meedoen;
 • Neem wat te drinken mee (in bidon of plastic flesje);
 • Kleding: zorg in de winter voor warme kleding. Een jasje uittrekken is handiger dan een jas missen;
 • Verlichting: zorg voor de juiste verlichting bij het naar de club toe rijden en terug naar huis rijden als het donker is. Tijdens de training in het donker is de baan verlicht. Verlichting op de fiets gaat dan uit om verblinding van anderen te voorkomen;
 • Een verenigingslid is aanspreekbaar op niet-naleving van de gedragsregels van de vereniging;
 • Het corrigerend optreden bij gesignaleerd wangedrag kan gebeuren door een medelid, een vrijwilliger, een medewerker van of het bestuur;
 • Bij herhaaldelijk niet-naleving van de gedragsregels door een verenigingslid, terwijl hij/zij daarop aangesproken is, neemt het bestuur passende maatregelen;
 • Bij niet-naleving van deze regels is het bestuur gerechtigd om passende maatregelen te treffen;
 • Het bestuur beslist in zaken waarin dit reglement niet voorziet.