Contributie 2018


Het jaar 2018 nadert al weer en dus wordt het tijd om iedereen te herinneren aan het betalen van decontributie. Voor de betaling van de contributie krijg je een factuur van Clubdiensten, deze zal half november verzonden worden naar je e-mailadres zoals bekend bij WVEde.
Controleer dit mailadres, anders krijgen we een terugmelding van onbekend mailadres.

Incasso
Heb je een incasso-machtiging afgegeven, dan wordt het bedrag eind november automatisch van je bankrekening afgeschreven.

Heb je nog geen machtiging voor automatisch incasso afgegeven? Doe dit dan alsnog zo snel mogelijk. Dit kan na inloggen op de website van WVEde in het account in het tabblad 

Betaling zonder incasso brengt extra kosten met zich mee, deze kosten worden doorbelast naar de betaler. De kosten hiervoor zijn 3 euro. Je factuur wordt hiermee verhoogd.

Contributie
De contributie bedraagt voor 2018 voor het basislidmaatschap 60 euro.
Ben je zowel lid van de KNWU als de NTFU dan betaal je 90 euro.
Tevens zijn er kortingen voor gezinsleden van toepassing.
We hebben ons best gedaan om fouten te voorkomen, maar in het geval dat er toch fouten zijngemaakt in de aanhef, naam, bedrag en andere gegevens dan willen we dit graag zo spoedig mogelijk horen. Mocht je naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, neem dan contact met mij op via penningmeester@wvede.nl.

Johan den Engelse
Penningmeester WV Ede

Wil je helpersbonnen gebruiken voor de betaling van de contributie stuur die dan voor 17 november naar:

WVEde
Postbus 356
6710 BL EDE