Optimalisatie communicatie via Whatsapp en Facebook


De laatste tijd merkten we op dat de communicatie binnen de WVEde steeds moeilijker ging verlopen. We hebben sinds enige tijd een nieuwe website, maar het blijkt dat deze maar heel beperkt wordt bezocht. Als voorbeeld kan je hierbij noemen, de op 30 september j.l. georganiseerde Overgangstocht. Waar in voorgaande jaren 40-50 mensen zich spontaan opgaven, bleef het aantal dit jaar steken op 9. Nu kunnen we naar de exacte oorzaak zoeken en proberen het bezoek aan de website te optimaliseren, maar waarschijnlijk is de grootste “boosdoener”, dat de communicatie tussen leden onderling, veel meer dan in het verleden, gebeurd via sociale media als; Whatsapp en Facebook (er is dus ook een facebook-pagina van de WVEde). Dit is iets wat je jammer kunt vinden en je kunt gaan proberen leden op allerlei manieren te “dwingen” naar de website te gaan, maar zaken gaan nu eenmaal zoals ze gaan en er zijn andere manieren van communicatie (binnen de vereniging) ontstaan.

Met dat gegeven zijn we aan de slag gegaan. Het uitgangspunt was en is, om niet aan de huidige Website en zijn functies te komen en de Whatsapp-groepen te laten bestaan zoals ze op dit moment zijn en deze juist te gaan gebruiken. Na inventarisatie bleken er een tiental verschillende Whats-app-groepen te zijn binnen de vereniging en een Facebook-pagina. We hebben de beheerders van de Whatsapp-groep aangeschreven en gevraagd om mee te doen aan een nieuwe Whatsapp-groep “Beheerders Whats-app WVEde”. Via deze groep willen we kort vanuit o.a. bestuur, mtb- en toercoördinatoren berichten onder de leden verspreiden. De beheerders van de verschillende groepen zullen daarop het bericht binnen hun groep verspreiden. Een bericht kan dus zijn: Let op!! 18 september kleding pasavond in het clubhuis, voor verdere info zie de website of het verslag van de jaarvergadering staat nu op de site. Het is namelijk geen doen een ellenlang bericht via whats-app te verspreiden, daar leent de site zich weer beter voor, maar de leden zijn wel over een onderwerp geïnformeerd. Op deze manier blijft ook de website zijn functie behouden. We hopen dat de omgekeerde informatie vanuit de leden en groepen naar coördinatoren en/of bestuur op deze manier ook op gang komt. Dus beheerder van de groep informeert de andere beheerders via de WA-Beheerdergroep., voorbeeld een vervelende valpartij. Andere beheerders kunnen dit evt delen in hun eigen groep. In de bijlage  staan de huidige Whatsapp-groepen binnen de vereniging die ons bekend zijn. De bijlage staat onder het kopje "Trainingen" van de website. Zijn we groepen vergeten dan horen we dat graag. Met dank aan Johan Coenen voor de opzet en voorzet.

Het overzicht van whatsapp groepen vind je hier

Verder wil ik jullie nog wijzen op de mogelijkheid om de website van de vereniging als app (snelkoppeling) op je mobiel te installeren. Je hoeft dan niet telkens naar je pc om de website te bezoeken.

Met vriendelijk wielergroet,

Gerko de Jeu (toercoördinator WVEde).